Kursy w systemie dualnym: lektor polski + native speaker

Jesteś tutaj:

Primary Academy

Dziennik on-line

YLE egzaminy dla dzieci

slowko55.jpg

Dla uczniów szkoły

Kandydatom rejestrującym się na egzaminy oferujemy:

 

  • Próbne testy diagnostyczne, określające egzamin który rekomendowalibyśmy dla kandydata.
  • Materiały egzaminacyjne przesyłane drogą elektroniczną w tym: testy z odpowiedziami, listy

słówek oraz ćwiczenia językowe.

  • Bezpłatne warsztaty egzaminacyjne zorganizowane u uczestnika programu (ilość godzin oraz

terminy ustalamy z Dyrekcją instytucji uczestniczącej w programie).

  • Na prośbę uczestnika, Ośrodek Egzaminacyjny może przeprowadzić próbny egzamin ustny

kandydatom.

  • Zaproszenie na warsztaty egzaminacyjne, organizowane w sześciu placówkach Angloschool.
  • Podczas rejestracji kandydat otrzymuje informacje dotyczące egzaminu (termin, miejsce,

możliwość rezygnacji, przesyłanie wyników, odbiór Certyfikatów).

  • Wyniki oraz Certyfikaty przekazywane są instytucji (za zgodą uczestników) lub bezpośrednio uczestnikom, zgodnie z ustaleniami z Dyrekcją.