Kursy w systemie dualnym: lektor polski + native speaker

Jesteś tutaj:

Primary Academy

Dziennik on-line

YLE egzaminy dla dzieci

slowko70.jpg

Program patronacki 2015

Program patronacki Egzaminów Cambridge ESOL dla szkół i instytucji

edukacyjnych proponowany przez Autoryzowany Ośrodek Egzaminacyjny Angloschool PL 036

 

Patronatem mogą zostać objęte szkoły oraz instytucje edukacyjne, które zdecydują się rejestrować

kandydatów na Egzaminy Cambridge w Ośrodku Egzaminacyjnym Angloschool.

Ośrodek oferuje egzaminy: YLE, KET, PET , FCE , CAE oraz CPE, w tym również wersje egzaminów

dla młodzieży tzw. for schools.

Proponujemy egzaminy w Ośrodku Egzaminacyjnym Angloschool w ustalonych terminach.

W przypadku większej liczby kandydatów (15 i powyżej na jeden poziom) istnieje możliwość

przeprowadzenia egzaminu na terenie instytucji objętej patronatem , w terminach dostosowanych

do potrzeb instytucji.

Ośrodek egzaminacyjny zapewnia materiały informacyjne i promocyjne (plakaty, ulotki o

egzaminach, informacje dla rodziców). Uczestnik udostępnia miejsce na tablicy informacyjnej,

umożliwiające umieszczanie plakatów oraz wiadomości dla kandydatów.

Rejestracja kandydatów odbywa się drogą elektroniczną. Po dokonaniu rejestracji Angloschool

udostępnia listy kandydatów instytucji objętej patronatem.

Uczestnicy, których liczba kandydatów wynosiła 50 lub więcej, mogą uzyskać status Ośrodka

Przygotowującego do Egzaminów tzw. Preparation Centre. Ośrodki te otrzymują dyplom od

Cambridge ESOL i dołączają do grona instytucji współpracujących z Cambridge

 

Instytucje zainteresowane uczestnictwem w programie, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza.

Prosimy o podanie nazwy instytucji, adresu, imienia i nazwiska osoby kontaktowej oraz

e-maila.

 

 Serdecznie zapraszamy do dołączenia do grona instytucji współpracujących z Cambridge ESOL.