Kursy w systemie dualnym: lektor polski + native speaker

Jesteś tutaj:

Dziennik on-line

YLE egzaminy dla dzieci

Porady dla dzieci w wieku 5-12 lat

Jak mogę wspomóc naukę języka angielskiego mojego dziecka?

  • Okaż dziecku zainteresowanie. Doceniaj jego sukcesy, a dzięki Twojemu pozytywnemu podejściu dziecko będzie na pewno chętniej i radośniej eksperymentować z językiem.
  • Poświęć kilka chwil przeglądając ze swoim dzieckiem jego podręcznik, ćwiczenia i zeszyt. Sprawdź, co jest zadane i czy dziecko pamiętało o odrobieniu pracy domowej (w razie niejasności sprawdźcie ją w naszym internetowym dzienniku).
  • Sprawdzaj, kiedy odbywają się zajęcia dodatkowe dla Twojego dziecka i w miarę możliwości zachęcaj dziecko do uczęszczania na nie. Informacje dotyczące zajęć dodatkowych przesyłane są drogą e-mailową, znajdują się też na tablicach informacyjnych oraz na naszej stronie internetowej
  • Zachęcaj dziecko do czytania po angielsku. Jeśli gracie w grę, postaraj się o angielską wersję językową. Zwracaj uwagę dziecka na obecność j. angielskiego w codziennym życiu (opakowania różnych produktów, reklamy, itp.)
  • Oglądaj angielskie programy razem z dzieckiem. Mogą to być filmy, bajki, piosenki – warto wykorzystać każdą szansę kontaktu z językiem obcym poza szkołą.
  • Zaopatrz dziecko w kolorowe pisaki i zakreślacze – z większą przyjemnością będzie zasiadać do pracy domowej czy nauki słownictwa mając takie „narzędzia”.
  • Zachęcaj do przyczepiania słówek w pokoju, ilustrowania ich rysunkami, budowania śmiesznych skojarzeń – to pomoże dziecku lepiej je zapamiętać.
  • Kup dziecku słownik. W młodszych grupach może to być słownik obrazkowy, w 4-5 klasie – zwykły.