Kurs dla nastolatków z angielskiego Online

Kursy Anglo Teens są oparte na autorskim, innowacyjnym programie co – teachingu tzw. systemie dualnym. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i prowadzone są przez dwóch lektorów: nauczyciela polskiego, który dba o systematyczne wprowadzanie słownictwa i utrwalanie gramatyki oraz native speakera, który rozwija bardziej złożone umiejętności komunikacyjne, umiejętność pisania, ale również kompetencje społeczne i międzykulturowe uczniów.

 Jest to optymalny model aktywnej nauki żywego języka poprzez tzw. „zanurzenie” uczniów w języku angielskim u lektora zagranicznego przy jednoczesnej pracy nad słownictwem i utrwalaniem struktur językowych oraz przygotowania do egzaminów z doświadczonym anglistą polskim.

Zajęcia prowadzimy on-line na Zoom.us z użyciem najnowszych narzędzi: tablicy, rooms, filmików i interaktywnych ćwiczeń. Nasze sale on-line określamy jako strefa języka angielskiego - ENGLISH SPEAKING ZONE. Zajęcia on-line są łatwo dostępne z domu i podróży, a uczeń może brać w nich udział w warunkach komfortowych, z domu, bez konieczności dojazdu. Prosimy uczniów o korzystanie z kamer. Dbamy o interakcję pomiędzy uczestnikami zajęć. Lektorzy mają doświadczenie w pracy on-line i korzystamy z najnowszych, interaktywnych podręczników. Metodyk służy poradą przy wyborze formy zajęć on-line bądź stacjonarnie. Oferujemy również wsparcie informatyczne infolinii szkoły.

Nauka języka angielskiego młodzieży w wieku 13 – 16 lat to etap poznawania i utrwalania zasad gramatyki, dalszego doskonalenia sprawności językowych, ale przede wszystkim nauka bardziej zaawansowanej komunikacji. Jest to czas przygotowania do nowych wyzwań edukacyjnych, przygotowujących uczniów do egzaminów Cambridge, egzaminu ósmoklasisty oraz polskiej i międzynarodowej matury.

Zajęcia z lektorem native speakerem rozwijają w uczniach umiejętność bieglej komunikacji w języku angielskim, mając jednocześnie wiele okazji do aktywnego używania języka ze swoimi rówieśnikami.  Obok praktycznego ćwiczenia struktur językowych, młodzież ma szansę rozwijać wiele kompetencji społecznych, tak niezbędnych w XXI wieku. Lektor polski natomiast systematycznie pracuje nad gramatyką i słownictwem, jednocześnie ćwicząc techniki egzaminacyjne, tak potrzebne na tym etapie nauki.  Uczniowie nastoletni coraz chętniej wyrażają swoje opinie i uczestniczą w dyskusjach.  Ten ważny moment rozwoju  umiejętności społecznych warto wykorzystać  umożliwiając uczniom uczęszczanie na zajęcia w systemie dualnym.

   Program grup Teens jest ambitny i intensywny.  Dbamy o to, aby zajęcia były urozmaicone metodycznie, angażujące i prowadzone aktywnie. Na zajęciach korzystamy z nowoczesnych technologii, grywalizacji, map myśli, projektów, prezentacji, ćwiczeń interaktywnych, krótkich filmików i piosenek.

 Program Anglo Teens zawiera dodatkowo bardzo istotny komponent jakim jest przygotowanie do egzaminów Cambridge A2 KEY for schools, B1 Preliminary oraz B2 First. Dzięki temu uczniowie rozwijają umiejętność stosowania strategii językowych w testach słuchowych, czytaniu, pisaniu i mówieniu. Jest to praktyczny trening egzaminacyjny.  Pod koniec roku szkolnego uczniowie  są zapraszani do udziału w prestiżowych egzaminach Cambridge  w naszym Centrum Egzaminacyjnym. Jest to doskonale przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty, który jest analogiczny do A2 KEY i B1 Preliminary.  

Zapraszamy zainteresowanych uczniów do zrobienia krótkiego testu on-line. Gdy otrzymamy test, skontaktujemy się z Państwem i po krótkiej rozmowie z uczniem online, metodyk zaproponuje Państwu optymalną ścieżkę rozwoju językowego dziecka na bieżący rok szkolny i zaproponuje cele na przyszłość.

Testy online dostępne są na naszej stronie.

We wrześniu zapraszamy na zajęcia pokazowe.

Angielski Polska