Kursy w systemie dualnym: lektor polski + native speaker

Primary Academy

Dziennik on-line

YLE egzaminy dla dzieci

Powrót do mobilnej strony

slowko67.jpg

Wyniki egzaminów

Wyniki egzaminów Cambridge English KET, PET, FCE, CAE i CPE (Statements of Results) najszybciej będą dostępne w Internecie na stronie University of Cambridge ESOL Examinations. Każdy kandydat otrzymał swoje hasło do rejestracji na stronie w indywidualnym dokumencie Confirmation of Entry (swoim planie sesji egzaminacyjnej). W dokumencie tym, podana tez jest data kiedy będą opublikowane wyniki egzaminu Kandydata. 

Confirmation of Entry - przesyłaliśmy do Państwa na adres e-mail. Jeżeli  zaginął Państwu ten dokument prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza.

Prace egzaminacyjne wysyłane są do Anglii i oceniane są w Cambridge. Informacji o wynikach nie można uzyskać telefonicznie ani pocztą elektroniczną. Cambridge ESOL Examinations nie udostępnia ich kandydatom, szkołom ani centrom egzaminacyjnym.

 

Obiór dyplomów

Kandydaci odbierają certyfikaty w Centrum Egzaminacyjnym Angloschool, osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej przez nich na piśmie.

O terminie i sposobie odbioru dyplomów Kandydaci rejestrowani w Centrum Egzaminacyjnym Angloschool informowani są przez przedstawiciela szkoły, telefonicznie bądź drogą elektroniczną (e-mail).

Wyniki egzaminów oraz dyplomy przechowywane są w centrum egzaminacyjnym przez dwa lata, licząc od pierwszego dnia, kiedy możliwy był ich odbiór w Angloschool. Po upływie tego terminu dyplomy są niszczone.