Kursy w systemie dualnym: lektor polski + native speaker

Jesteś tutaj:

Primary Academy

Dziennik on-line

YLE egzaminy dla dzieci

slowko43.jpg

Test predyspozycji językowych

   

Test predyspozycji językowych

Kurs przygotowujący do testu predyspozycji językowych

 

Test predyspozycji językowych to test sprawdzający gotowość dziecka do nauki w klasie dwujęzycznej wykorzystywany jako narzędzie diagnostyczne przy rekrutacji do wybranych gimnazjów i liceów, m.in. zespołu szkół im. Stefanii Sempołowskiej, zespołu szkół nr 118 im. Joachima Lelewela, liceum im. Mikołaja Kopernika, gimnazjum im. gen. Stanisława Maczka oraz liceum im. Jose Marti.

 

Celem testu jest sprawdzenie kompetencji językowych dziecka, czyli jego wrodzonych zdolności w posługiwaniu się językami, przede wszystkim językiem ojczystym, ale też językami obcymi, a nawet fikcyjnymi. Wynik testu jest uwzględniany w ostatecznej decyzji o przyjęciu do szkoły, warto więc poznać jego formę i opanować techniki egzaminacyjne, by zdać go jak najlepiej.

 

Test bada umiejętności dziecka na trzech polach: stopień opanowania języka ojczystego, myślenie logiczne na materiale języka ojczystego oraz myślenie logiczne i predyspozycje do nauki języków obcych na przykładzie języka nieznanego testowanemu – obcego oraz fikcyjnego. Test weryfikuje m.in. znajomość norm poprawnej polszczyzny, wyczucie stylistyczne, bogactwo słownictwa (w tym związków frazeologicznych i idiomatycznych), praktyczną znajomość skomplikowanych reguł gramatycznych oraz zdolność zauważania podobieństw w językach obcych.

 

Celem testu jest zbadanie gotowości do nauki w nowej sytuacji, dlatego też forma testu różni się od standardów szkolnych, a typy zadań pojawiających się na teście są inne od tych napotkanych na zajęciach w szkole. Oprócz predyspozycji językowych, ważne jest, by kandydat posiadał wiedzę na temat zadań testowych i metod ich rozwiązywania. Dużym ułatwieniem jest uczęszczanie na kurs przygotowawczy, który pomoże uczniom zapoznać się z praktyczną stroną testu i oswoić się z formą zadań, a także podpowie, jak radzić sobie z koncentracją i opanowaniem stresu.

  

Nasza oferta kursu (zajęcia odbywają się raz w tygodniu): 

Kurs

Liczba osób w grupie

Lekcja

Kurs

Cena

Przygotowanie do testu predyspozycji językowych

4-8

50 min

18 tygodni

790 zł

 

 

 

 

 

 Rabat! Słuchaczom Angloschool oraz członkom ich najbliższej rodziny (rodzice, rodzeństwo), oferujemy super rabat w wysokości 100 zł na zajęcia modułowe.