Kurs dla dzieci (Primary) szkolnych z języka angielskiego

Kursy Anglo Primary są oparte na autorskim programie co – teachingu tzw. systemie dualnym. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i prowadzone są przez dwóch lektorów, nauczyciela polskiego, który wprowadza słownictwo i gramatykę oraz native speakera, który rozwija umiejętności komunikacyjne uczniów.  To optymalny model aktywnej nauki poprzez tzw. „zanurzenie” uczniów w języku angielskim przy jednoczesnym systematycznym wprowadzaniu nowego słownictwa i struktur językowych. Zajęcia prowadzimy stacjonarnie w placówkach Angloschool na Żoliborzu, Bielanach i w Łomiankach. Nasze sale nazywamy ENGLISH SPEAKING ZONE.

Nauka języka angielskiego dzieci w wieku 10 – 12 lat to etap poznawania i utrwalania zasad gramatyki, dalszego doskonalenia sprawności językowych, ale przede wszystkim nauka bardziej złożonej komunikacji. Zajęcia z lektorem native speakerem rozwijają umiejętność mówienia i umożliwiają ćwiczenie nowych struktur.  Na tym etapie uczniowie doskonalą swoje umiejętności w zakresie słuchania, rozwoju słownictwa, czytania i pisania. Zaczynają coraz aktywniej komunikować się w języku angielskim.  Ten ważny moment rozwoju warto wykorzystać umożliwiając dziecku uczęszczanie na zajęcia z native speakerem.

Zajęcia poszczególnych kursów Anglo Primary są dostosowane do wieku i poziomu zaawansowania uczniów, a metody nauczania odpowiadają ich potrzebom. Najmłodsi uczniowie rozpoczynają naukę gramatyki opartą na angażujących grach i interaktywnych ćwiczeniach.

Dzieci starsze utrwalają zasady gramatyki i doskonalą swoje umiejętności komunikacyjne. A wszystko odbywa się w formie motywujących i atrakcyjnych gier językowych, interakcji z innymi uczniami, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

 

 

Program Anglo Primary zawiera dodatkowo komponent Cambridge Young Learners. Dzięki temu dzieci rozwijają umiejętność stosowania strategii językowych na testach w ćwiczeniach słuchowych, w czytaniu, pisaniu i mówieniu. Jest to trening egzaminacyjny w postaci motywujących, kolorowych testów.  Pod koniec roku szkolnego uczniowie są zapraszani do udziału w prestiżowych egzaminach Cambridge YLE w naszym Centrum Egzaminacyjnym. ( odnośnik !!!) Jest to doskonale przygotowanie do zdawania  egzaminów w przyszłości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy zainteresowanych uczniów do zrobienia krótkiego testu on-line. Gdy otrzymamy test, skontaktujemy się z Państwem i po krótkiej rozmowie z uczniem online, metodyk zaproponuje Państwu optymalną ścieżkę rozwoju językowego dziecka na bieżący rok szkolny i zaproponuje cele na przyszłość.

Testy online dostępne są na naszej stronie.

We wrześniu zapraszamy na zajęcia pokazowe.